• chodovec
  • Jindrisska Praha
  • Pisek
  • Kucharovice
  • 9

SATES ČECHY

Společnost SATES ČECHY s.r.o. vznikla v roce 1997 a jejím sídlem je historická Telč na Vysočině.

Hlavní činností společnosti je zpracování a instalace produktů z přírodního kamene, realizace dopravních, inženýrských a vodohospodářských staveb. Jedná se zejména o rekonstrukce a výstavbu městských parterů a komunikací, opravu a výstavbu budov a jejich opláštění přírodním kamenem, budování kanalizací a vodních děl.

Velmi důležitou činností realizovanou společností je těžba a zpracování dekoračního kamene, tj. žuly a opuky.

Těžba žuly a její zpracování na produkty hrubé kamenické výroby probíhá v několika lokalitách - světle šedou a šedožlutou žulu těžíme v kamenolomu Sumrakov, který se nachází nedaleko obce Mrákotín, a tmavě šedou žulu dobýváme v lomu Ctětín, která bývá označována jako skutečská žula.

Nedaleko lomu Ctětín se nachází kamenolom Přibylov, ve kterém těžíme opuku, která je zde také zpracovávána v produkty hrubé kamenické výroby.

Ušlechtilá kamenická výroba je soustředěna do střediska Prosetín, nacházejícího se v Pardubickém kraji. Zde jsou z materiálu svezeného z lomů produkovány zejména obkladové desky různých tlouštěk vhodné do interiérů i exteriérů, řezaná (pražská) mozaika, schodišťové desky, schody, parapety atd. Specializujeme se rovněž na výrobu vodních prvků, zejména kašen aj.

V rámci snahy poskytovat lepší, rychlejší služby a přiblížit se našim zákazníkům došlo k zřízení střediska společnosti v hlavním městě Praha.

 

Sumrakov 11

 Historický pohled na lom Sumrakov.

 

Zpět na začátek