• chodovec
  • Jindrisska Praha
  • Pisek
  • Kucharovice
  • 9

PROJEKTY

 CZ RZ B C

V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011444

„Energetické úspory v kamenolomu Ctětín“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na dosažení energetické úspory v rámci procesu těžby kamene manipulaci s ním v Lomu Ctětín u Nasavrk. Naše společnost v tomto lomu zajišťuje těžbu tmavošedé žuly vysoké kvality, tzv. granodioritu, pro kamenickou výrobu.  
V rámci projektu dojde k výměně hydraulického rypadla a kolového nakladače, jejichž hlavní úlohou je právě odběr primárních kamenných bloků ze stěny lomu a nakládka na lomové dopravní prostředky.
V důsledku projektu je očekáváno zefektivnění celého zpracovatelského procesu především na straně spotřeby primární energie (motorové nafty) a to při zachování stávajícího objemu výroby. Budou tedy sníženy jednotkové variabilní náklady na hmotnostní jednotku vyrobené produkce, tedy na tunu, případně kubický metr žulových výrobků.

Dokončení projektu je předpokládáno v roce 2018.


CZ RZ B C

V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011443

„Energetické úspory v kamenolomu Sumrakov“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na dosažení energetické úspory v rámci procesu těžby kamene a manipulaci s ním v Lomu Sumrakov ve správním území obce Studená. Naše společnost v tomto lomu zajišťuje těžbu žuly mrákotínského typu pro kamenickou výrobu.  
 V rámci projektu bude pořízeno nové hydraulické rypadlo, jehož hlavní úlohou je právě odběr primárních kamenných bloků ze stěny lomu a nakládka na lomové dopravní prostředky
V důsledku projektu je očekáváno zefektivnění celého zpracovatelského procesu především na straně spotřeby primární energie (motorové nafty) a to při zachování stávajícího objemu výroby. Budou tedy sníženy jednotkové variabilní náklady na hmotnostní jednotku vyrobené produkce, tedy na tunu, případně kubický metr žulových výrobků.
Dokončení projektu je předpokládáno v roce 2018.


logo opzp

Prioritní osa 2.2 – zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí
XLV. výzva OPZP

„Snížení prašnosti v lomech firmy Sates Čechy s.r.o.“

Podpořeno 12/2013

 

 

     
>prosetin 1   prosetin 2   prosetin 3
Prosetín
 
Prosetín
 
Prosetín
         
prosetin 4   prosetin 5   ctetin stipacka 1
Prosetín
 
Prosetín
 
Ctětín - štípačka
         
ctetin stipacka 2        
Ctětín - štípačka
       
         

 

logo opzp

Prioritní osa 2.2 – zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí
XLV. výzva OPZP

„Snížení prašnosti v lomu Sumrakov“

Podpořeno 12/2013

 

 

         
  sumrakov stipacky 1     sumrakov stipacky 2     sumrakov saci potrubi pracoviste stipacek
Sumrakov - štípačky
 
Sumrakov - štípačky
 
Sumrakov - sací potrubí pracoviště štípaček
         
sumrakov tezba      
Sumrakov - těžba
 
 
         

 


 

logo opzp

Prioritní osa 2.4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (FS)

„Ohrožení vodních zdrojů včetně vrtu T-1 a rybářského revíru Dyje 19 činností v areálu bývalé provozovny ČSAD Brno v Telči - analýza rizika“

Podpořeno 03/2012 - 12/2013

 

         
vrty 1   vrty 3   vrty 5
Dynamický odběr podzemní vody z původního vrtu HP 1 v areálu
 
Umístění monitorovacího hydrogeologického vrtu SH-2 v areálu
 
Umístění úzkoprofilového jednorázového závrtu Z-6 v areálu
         

 

 

Zpět na začátek