Loading color scheme

Černovice - rekonstrukce Mariánského náměstí

Černovice - rekonstrukce Mariánského náměstí

Kompletní rekonstrukce Mariánského náměstí v Černovicích.

  • Název stavby: Mariánské náměstí Černovice
  • Doba výstavby: 2019/2020
  • Info: rekonstrkce povrchů a inženýrskyých sítí
  • Cena stavby: 45mil

Provedené práce:

3000m2 - asfatlového krytu
4500m2 - dlážděného krytu z žulové kostky 8/11
2600m2- dlážděného povrchu z mozaikové kostky 4/6
320m2- dlažeb pro nevidomé3000m2 
2600m- kamenných obrub
1600m- splaškové a dešťové kanalizace
600m- vodovodních přípojek a řadů
zahradnické úpravy
městský mobiliář
veřejné osvětlení a rozvody HDPE
300m2 kamenných soklových zdí
550m2 dlažeb z kamenných desek
500bm plynového řadu a přípojek