Loading color scheme

Revitalizace Hradu Kost

Revitalizace Hradu Kost
Revitalizace Hradu Kost

Projekt se zaměřuje jednak na záchranné práce na hradě (řešení vlhkostních poměrů; oprava parkánové zdi a skalního masivu; konzervace plastických částí kamenného zdiva; odvlhčení a práce na krovu kaple sv. Anny; revitalizace povrchu nádvoří a parkánů.