Loading color scheme

O společnosti
Společnost SATES ČECHY s.r.o. vznikla v roce 1997 a sídlí ve městě Telč na Vysočině. Převládající činností jsou dopravní a inženýrské stavby pro města, obce, developery a jiné subjekty. Dalším významným oborem působení je těžba a zpracování kamene ve vlastních kamenolomech a provozovnách. Současné době firma působí po celé ČR s regionálními provozovnami a zaměstnává 160 zaměstnanců.
Základní hodnoty

Základní hodnoty společnosti SATES ČECHY se formovaly mnoho let. Tento hodnotový a růstový princip neustále zdokonalujeme, zabýváme se nedostatky a odstraňujeme chyby tak, abychom obstáli v současné konkurenci. Rozšiřujeme portfolio zákazníků na principech úzké spolupráce s architekty a projektanty. Pro investory vytváříme díla dle jejich představ a požadavků. Zůstáváme věrni našemu plnému příslibu pracovního tempa a kvalitního díla.

Přátelství pro životní prostředí
Při těžbě žuly v našich kamenolomech si plně uvědomujeme, že pracujeme s přírodními materiály a bohatstvím Matky přírody. Proto využíváme tyto zdroje a nejvyšší možnou šetrností a ekologičností. Kromě toho, že si vážíme vašeho času, vašich peněz a vaší vize projektu, vážíme si také výrobků, které vytváříme pro další generace. Přemisťujeme přírodní materiál do vašich měst a obcí s nejvyšší vážností a pokorou k přírodě.
Zkušenosti
Mnoho zkušeností jsme získali při působení v různých oborech stavební a těžební činnosti v průběhu let naší existence. Většina pracovníků je u firmy od jejího založení a dle historie přibývajících středisek a provozů. Další velmi významným přínosem a vzdělávacím potenciálem jsou zkušenosti pracovníků a kolegů, kteří mají celý stavební život za sebou a jsou v důchodovém věku. Někteří se k nám na stavební sezónu vracejí a dál pomáhají svými profesními zkušenosti. Zároveň si vážíme novějších pracovníků, kteří se chtějí učit a rozvíjet svoje vědění v praxi. Tím zároveň i podotýkám, že máme pracovníky, kteří svoje obory vystudovali a věnují se jim celoživotně. Podporujeme myšlení našich vedoucích zaměstnanců na cestě k detailům a důslednosti ve své činnosti, vedoucí k dodržování slíbených termínů a požadavků.
 • Rekonstrukce Národního muzea
  Rekonstrukce Národního muzea
  Praha - rekonstrukce Národního muzea

  V roce 2019 jsme provedli rekonstrukci prostoru před Národním muzeem na Václavském náměstí v Praze.

 • Nová budova národního archívu
  Nová budova národního archívu
  Praha - nová budova Národního archívu

  Společný objekt Chodovec II

 • Administrativní budova TRIMARAN
  Administrativní budova TRIMARAN
  Praha - administrativní budova TRIMARAN (původně CITY DECO)

  Dodávka a montáž venkovních mozaikových dlažeb v administrativní budově TRIMARAN v Praze.

 • Florentinum
  Florentinum Praha
  Praha - Florentinum

  Výstavba vnitřního dvora v areálu Florentina v Praze

 • Harfa - obchodní centrum
  obchodní centrum Harfa
  Praha - obchodní centrum Harfa

  Montáž vnitřních dlažeb a dlažeb na pochozí střeše v obchodním centru Harfa v Praze

 • Zámek Herálec
  Zámek Herálec
  Zámek Herálec

  Zámek Herálec se nachází v obci Herálec v okrese Havlíčkův Brod. Dnes slouží jako luxusní hotel. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

 • Revitalizace Hradu Kost
  Revitalizace Hradu Kost
  Revitalizace Hradu Kost

  Projekt se zaměřuje jednak na záchranné práce na hradě (řešení vlhkostních poměrů; oprava parkánové zdi a skalního masivu; konzervace plastických částí kamenného zdiva; odvlhčení a práce na krovu kaple sv. Anny; revitalizace povrchu nádvoří a parkánů.

 • Rádio Svobodná Evropa Praha
  Rádio Svobodná Evropa Praha
  Praha - rádio Svobodná Evropa

  Rádio Svobodná evropa