Loading color scheme

Etické hodnoty, které zastáváme, vyjadřují následující body:

  1. Jsme spolehlivým zaměstnavatelem, který zajištuje bezpečné a přátelské prostředí.
  2. Při jednání s klienty udržujeme profesionální přístup. Problémy řešíme proaktivně.
  3. Dbáme, aby naše jednání bylo transparentní, ovšem zároveň chráníme citlivé údaje našich partnerů.
  4. Disponujeme zkušenými zaměstnanci, kteří jednají s obchodními partnery s úctou a důstojností.
  5. Reklamní kampaně vedeme korektně. Nešpiníme jméno konkurence.
  6. Se svými zaměstnanci, obchodními partnery i konkurenty jednáme čestně.
  7. Přijímání zaměstnanců i jejich pracovní postup probíhá na základě zkušeností, dovedností a kvalifikace, bez jakékoliv formy diskriminace.
  8. Dodržujeme veškeré normy a předpisy v oblasti ochrany životního prostředí.
  9. Jako "dobrý občan" pravidelně využíváme části svého zisku pro podporu společensky prospěšných aktivit.