Loading color scheme

Společnost SATES ČECHY s.r.o. vznikla v roce 1997 a jejím sídlem je historická Telč na Vysočině.

Hlavní činností společnosti je zpracování a instalace produktů z přírodního kamene, realizace dopravních, inženýrských a vodohospodářských staveb. Jedná se zejména o rekonstrukce a výstavbu městských parterů a komunikací, opravu a výstavbu budov a jejich opláštění přírodním kamenem, budování inženýrských sítí a vodních děl.

V rámci snahy poskytovat lepší, rychlejší služby a přiblížit se našim zákazníkům došlo k zřízení střediska společnosti v hlavním městě Praha.

Velmi důležitou činností realizovanou společností je těžba a zpracování dekoračního kamene, tj. žuly. Těžba žuly a její zpracování na produkty hrubé kamenické výroby probíhá v několika lokalitách - světle šedou a šedožlutou žulu těžíme v kamenolomu Sumrakov, který se nachází nedaleko obce Mrákotín, a tmavě šedou žulu dobýváme v lomu Ctětín, která bývá označována jako skutečská žula.

Ušlechtilá kamenická výroba je soustředěna do střediska Prosetín, nacházejícího se v Pardubickém kraji. Zde jsou z materiálu svezeného z lomů produkovány zejména dlažební a obkladové desky různých tlouštěk, obrubníky, řezaná (pražská) mozaika, schodišťové desky, schody, parapety atd., vhodné do exteriérů i interiérů. Specializujeme se rovněž na výrobu vodních prvků, zejména kašen aj.

Firma SATES ČECHY s.r.o. byla založena dne 5. 2. 1998 v Českých Budějovicích jako dceřinná firma společnosti SATES MORAVA s.r.o. S cílem poskytování komplexních služeb ve stavebnictví a s přímým zaměřením na dopravně inženýrské stavby. Firma sídlila v pronajatých prostorách s minimálním technickým zázemím. To jí zajišťovala mateřská společnost. Společnost pracovala zejména jako obchodní firma.

Od roku 2002 vstoupil do společnosti jako jednatel Ing. Ivo Šimek. Sídlo firmy přestěhoval do pronajatých prostor v Telči a rozšířil portfolio firmy o hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem. Zakázky společnost orientovala na práce spojené s kamenickými a dlaždičskými pracemi. Společnost v roce 2003 obnovila výrobu v kamenolomu Sumrakov. Nejprve výrobu stavebního kamene a žulových kostek. Později zahájila i těžbu bloků, výrobu krajníků a dalších výrobků. V této době měla firma celkem 20 pracovníků.

S rostoucím počtem zakázek přibýval i počet zaměstnanců se postupně zvyšovaly obraty společnosti, které v roce 2006 byly 55 mil Kč. V roce 2007 společnost koupila zbytkový podnik ČMPK Hradec Králové. Tím se stala vlastníkem kamenolomů Ctětín a Leštinka, kamenické výroby Prosetín a opukového lomu Přibylov v Pardubickém kraji. To přineslo další potřeby investic a počet pracovníků se zvýšil na 50. Následovalo převzetím střediska Praha pod společnost SATES ČECHY, které doposud pracovalo jako středisko mateřské firmy a následné přestěhování do nových kancelářských prostor. Orientace pražského střediska zahrnovala stavby kamenického směru. Od roku 2008 růst tržeb převyšoval částku 100 mil Kč, a to si vyžádalo další nároky na technickou a správní administrativu a větší prostory pro techniku a údržbu. Podařilo se připravit investici v podobě vlastních prostor v bývalém areálu ČSAD na Radkovské ulici v Telči. Provedením rekonstrukce správní budovy a přilehlých ploch vznikla stabilní základna pro podnikání stavební firmy v regionu.

Odpojení od mateřské společnosti SATES MORAVA s.r.o. v roce 2016 bylo v důsledku reorganizace v celém holdingu spojených firem. Počet pracovníků se pohyboval kolem 80 a tržby se stabilizovali na 120 mil Kč. V letech 2014 až 2018 došlo k dalšímu technologickému rozvoji ve zpracování žulových kostek pomocí štípacích linek v kamenolomech Sumrakov a Ctětín. Pro roky 2018 až 2020 jsme prodali opukový lom Přibylov a provedli investice do technologií v provozovně Prosetín v podobě lanové pily, velko-kotoučové pily a pěti-osé formátovací pily. Zároveň došlo k překročení obratu přes 200 mil Kč a nárust pracovníků nad sto. Tento stručný průřez vývojem společnosti je důkazem toho, že naším zájmem je společnost dále rozvíjet a budovat.