Loading color scheme

Dopravní stavby

Prováděné dopravní a inženýrské stavby naší společností jsou:

  • náměstí a komunikace pro pěší
  • zpevněné plochy (veřejná parkoviště a odstavné plochy, parkoviště obchodních center, plochy průmyslových areálů)
  • sportovní areály a dětská hřiště
  • chodníky a cyklostezky
  • výstavba a rekonstrukce parků
  • komunikace, polní a lesní cesty
  • sběrné dvory a skládky
 

Součástí těchto staveb je i realizace souběžných rekonstrukcí vodovodů, kanalizací, plynovodů, veřejných osvětlení aj.