Loading color scheme

Veřejná prostranství

Veřejný prostor nebo veřejné prostranství jsou prostory, které jsou přístupné veřejnosti, typicky vlastněné veřejností, tj. státem nebo obcí. Účastníci veřejného prostoru vyjadřují své názory, skrze které demonstrují své postavení a záměry. Podle přístupu se veřejné prostory neustále proměňují, a na těchto změnách mají podíl všichni účastníci, kteří veřejný prostor mezi sebou sdílí.

Poslední roky jsou příkladem mnoha rekonstrukcí, obnov a výstavby nových veřejných prostor v podobě náměstí, parků, společenských míst pro odpočinek, sportovních aktivit aj. Pro tato místa přetváříme hrubý kámen na výrobky velmi žádané pro svůj přírodní původ a historickou a kulturní kvalitu.